Menu

Cesta k rozvoji a úspěchu

V roce 2008 dokončil Zdeněk Braborec ml. středoškolské vzdělání v oboru strojírenství a zahájil vysokoškolské dálkové studium v oboru Podnikání, aby přispěl k chodu firmy a mohl se zapojit do montážních prací.

V té době byli ve firmě zaměstnáni Zdeněk Braborec st. jako hlavní činitel, Zdeněk Braborec ml. jako montér v brigádnickém poměru, sekretářka, druhý montér a několik dalších brigádníků. To bylo období největšího úspěchu v historii ZEBRY, které trvalo nepřerušovanou dobu až do příchodu nechvalně proslulé hospodářské krize na podzim roku 2008. A protože žaluzie patří do stavebnictví, bohužel se promítla i do našeho podnikání.