Menu

Otec & syn

V tomto roce odešli kvůli úsporným opatřením, která byla přijata v návaznosti na hospodářskou recesi, všichni naši zaměstnanci. Ve firmě zůstal pouze Zdeněk Braborec st. a syn Zdeněk Braborec ml. Toto dvoučlenné uskupení nám vydrželo až do roku 2013.